Tax reliefs for young families and for children

Authors

  • Marina Tsvetanova New Bulgarian University

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.9

Keywords:

tax relief for young families, tax relief for children, tax relief for disabled children, immunity from seizure, enforcement, legislative procedure

Abstract

The article examines the tax reliefs related to families and parents in the Bulgarian national legal system as the only tax policy measures for rising the birth rate, stimulating people to get married and for a more equal income distribution within this group of taxpayers. As a comparison the article presents the German family income tax system with the tax brackets.

References

Георгиева, А., Л. Цветкова (2014). Наръчник „Данъчните облекчения в България по ЗДДФЛ и ЗКПО“. София: Резон България ЕООД.

Коларов, Т., Ц. Лекова, И. Дахлянова (2022). Наръчник по гражданско процесуално право. София: Сиела.

Пенов, С. (2021). Финансово право. Обща част. Учебен курс. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Симеонова, Г. (2017). Данъчна справедливост. В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. София: УИ „Св. Климент Oхридски“, 487–496.

Симеонова, Г. (2021). Правен статут на непълнолетните и малолетните съгласно българското данъчно право. В: Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 528–543.

Симеонова, Г. (2022). Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз. София: Издателство на НБУ.

Сталев, Ж. (2020). Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнено издание. София: Сиела.

Стоянов, П. (1994). Данъчно право. София: Издателство на БАН.

Цветанова, М. (2022). Ергенският данък в исторически план и възможности за въвеждането му в съвремието. Юридическо списание на НБУ, 2, 104–120.

Чочова, М. (2021). За правото на месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане. В: Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 564–571.

Downloads

Published

03.07.2023

How to Cite

Tsvetanova, M. (2023). Tax reliefs for young families and for children. Law Journal of New Bulgarian University, 19(1), 112–129. https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.9