Tax for unmarried and childless persons (bachelor tax) in a historical perspective and possibilities for its establishment in modern times

Authors

  • Marina Tsvetanova

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.2.8

Keywords:

bachelor tax, unconstitutionality, tax establishment by primary legislation, principles of taxation, proportionality principle

Abstract

The article examines the establishment of the tax for unmarried and childless persons (bachelor tax) and its historical development during the four Bulgarian constitutions. The problems of the legislative process are being explored, as well as those of the compliance of the bachelor tax with the constitutional and tax provisions, with the principles and objectives of taxation, the fundamental rights and constitutional principles. The article discusses the possibility for the establishment of this tax in modern times.

References

Ангелов, А. (1960). Финансово право на Народна република България. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Бучкова, П. (2007). Указът на президента – особен акт на държавно управление. Право без граници, № 1, 10–15.

Гешев, С., И. Стоянов (2010). Данъчна система на България. София: Институт по международно право.

Костов, М. (1986). Финансова система и система на финансовоправно регулиране (законодателни проблеми). София: Издателство на БАН.

Кучев, С. (1977). Финансово право на Народна република България. София: Наука иизкуство.

Михайлова, Е. (2016). Ролята на държавния глава в законодателния процес. Прегледна българските конституционни модели. София: Издателство на НБУ.

Михайлова, Е. (2016). Тоталитарната държава и право в България 1944–1989 г. София: Издателство на НБУ.

Найденов, В. (2015). Върнете ергенския данък! 24 часа, 10.11.

Найденов, В. (2021). 03.03.2019: Без ергенски данък България умира. 168 часа, 31.01.

Пенов, С. (2020). Финансово право. Специална част. София: УИ „Св. КлиментОхридски“.

Симеонова, Г. (2017). Данъчна справедливост. В: Научни четения в памет на ВенелинГанев и Никола Долапчиев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 487–496.

Симеонова, Г. (2017). Правата на данъкоплатците при изпълнение на основното имконституционно задължение за заплащане на данък. В: Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото,демокрацията и защитата на основните права“, 131–138.

Симеонова, Г. (2022). Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз. София: Издателство на НБУ.

Спасов, Б. (1973). Въпроси на новата Конституция. София: Наука и изкуство.

Спасов, Б. (1958). Указите на Президиума на Народното събрание. София: Наука иизкуство.

Стоянов, П. (1933). Основни начала на финансовата наука. София: Печатница„Книпеграфъ“.

Топчийска, Д. (2016). Върховенство на правото. Теоретични аспекти. София: Авангард.

Топчийска, Д. (2016). Понятие за справедливост в правото. Правна мисъл №, 3, 3–19.

Чочова, М. (2018). Някои въпроси относно семейните помощи за деца в България. Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Социално подпомагане – проблеми и перспективи. Т. Х, 139–143.

Чочова, М. (2022). За легитимността на закона. В: Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиян Таков. София: Издателство на НБУ, 119–126.

Pieroth, B., B. Schlink (2003). Grundrechte Staatsrecht II, 19. Auflage, Heidelberg: VerlagC. F. Müller, Rn. 296 f., 846 ff.

Downloads

Published

30.12.2022

How to Cite

Tsvetanova, M. (2022). Tax for unmarried and childless persons (bachelor tax) in a historical perspective and possibilities for its establishment in modern times. Law Journal of New Bulgarian University, 18(2), 104–119. https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.2.8