Vaccination – an administrative social obligation

Authors

  • Reneta Ilieva New Bulgarian University

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.1.10

Keywords:

administrative obligation, legislation, vaccination

Abstract

The article examines the emergence of compulsory vaccination from a historical perspective. It distinguishes between recommended and compulsory vaccination. It discusses in detail the administrative legislation that provides for compulsory vaccination.

References

Владимирова, Н., А. Минкова (2021). Анализ на изпълнението на дейностите по имунопрофилактика на България през 2020 г. [онлайн]. София: Национален център по заразни и паразитни болести [прегледан на 04.12.2021]. Достъпен на: https://ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Analysis_Immunizations_2020.pdf.

Вълканова, М., Т. Димитрова (2018). По въпроса за задължителните имунизации в Р България и правото на информирано съгласие. Практическа педиатрия [онлайн] [прегледан на 05.12.2021]. Достъпен на: https://prakticheska-pediatria.net/2018/05/23/po-vuprosa-za-zaduljitelnite-imunozacii-v-r-bulgaria/.

Николова, Р. (2020). Опит за една нова систематизация на учебната дисциплина, изучаваща административното материално право – специална част. В: Годишник на департамент „Право“ на НБУ за 2019 г. София: Нов български университет.

Чернева, Б. (2019). Юридическо задължение. София: Сиби.

Sheikh, S., E. Biundo, S. Courcier, O. Damm, O. Launay, E. Maes, C. Marcos, S. Matthews, C. Meijer, A. Poscia, M. Postma, O. Saka, T. Szucs, N. Begg (2018). A Report on the Status of Vaccination in Europe. Vaccine [online], vol. 36, issue 33, 9, 4979–4992 [viewed 02.12.2021]. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18308727.

How are Vaccines Made? U.S. Military and Vaccine History. History of Vaccines [online] [viewed 01.12.2021]. Available from: https://historyofvaccines.org/vaccines-101/how-are-vaccines-made/us-military-and-vaccine-history.

Wakefield. (1999). MMR Vaccination and Autism. The Lancet (British Edition), 354(9182), 949–950.

Downloads

Published

06.07.2022

How to Cite

Ilieva, R. (2022). Vaccination – an administrative social obligation. Law Journal of New Bulgarian University, 18(1), 111–120. https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.1.10

Issue

Section

Students’ academic research