Constancy of the Court in the context of the current legislative amendments

Authors

  • Tsvetomir Panchev Ministry of Interior

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.1.1

Keywords:

constancy of the court, dispensable session, legal amendment, principle of criminal process

Abstract

This article is an attempt to interpret the proposals for amendments of the Judiciary Act, prepared by the Ministry of Justice, containing regulations related to the closure of Specialized Public Prosecutor’s Office and the Specialized Criminal Courts there. In particular, the study focuses on the regulation related to the completion of pending court proceedings of specialized courts, through the prism of strict compliance with the well-known principle of constancy of the court in penal procedures. The author’s aim is to provide a complex of arguments to prove the fundamental importance of the principles of the Bulgarian criminal process, as an important basis of knowledge for planning and assessing the quality of each legislative initiative.

References

Вучков, В. (2018). Българската полиция и законът за углавното съдопроизводство от 1897 г. В: Наказателното правораздаване – традиции и перспективи. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Вълчев, Д. (2016). Лекции по обща теория на правото (1-ва част). София: Сиела.

Димов, Т. (2022). По-добро нормотворчество в Европейския съюз и България. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.

Манев, Н. (2016). Наказателнопроцесуално право. (Ръководство за студенти). София: Сиела.

Манолова, М. (2001). История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. София: Сиела.

Михайлова, Е. (2017). Мерки в областта на нормотворчеството – български и европейски изисквания. В: 10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството. София: Нов български университет.

Павлов, С. (1989). Наказателен процес на Народна република България. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Павлов, С. (1996). Наказателен процес на Република България (Обща част). София: Сиби.

Саранов, Н. (1934). Българско наказателно-процесуално право. Т. 1. София.

Стоилов, Ян. (2018). Правните принципи: теория и приложение. София: Сиби.

Токушев, Д. (2004). История на новобългарската държава и право 1878 – 1944. София: Сиби.

Цонков, И. (2014). Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела (състезателността в светлината на Европейската конвенция за правата на човека). София: Сиела.

Чинова, М., Б. Бележков (2018). Обща характеристика на предаването на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Норма, № 3.

Чинова, М., П. Раймундов (2002). Съдебна практика. Касационно производство по наказателни дела: 1988–2001. София: Фенея.

Alexy, R. (2010). A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.

Downloads

Published

06.07.2022

How to Cite

Panchev, T. (2022). Constancy of the Court in the context of the current legislative amendments. Law Journal of New Bulgarian University, 18(1), 12–22. https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.1.1