Issues of the legal classification in cases of death by firearm or highly active poisonous substance

Authors

  • Nadya Pandilova New Bulgarian University

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.2.2

Keywords:

Criminal law, Negligence, Source of major danger, Professional negligence, Firearm, Highly active poisonous substance

Abstract

This article addresses the issue of the distinguishing criterion between the constituent elements of the simple (Art. 122, para 2 CC) and professional negligence (Art. 123, para 1 CC) in cases where death is caused by a firearm or a highly active poisonous substance. It is concluded that, in order to distinguish between the constituent elements of the abovementioned crimes, it is necessary for the law enforcement authorities to assess the nature of the causative activity itself.

References

Белякова, А. (1967). Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Москва: Московского университета.

Бузов, В. (1975). Преглед на практиката на Върховния съд на НРБ по някои въпроси на престъпленията по чл. 123, 134 и 343 от Наказателния кодекс, извършени при движението по пътищата. Правна мисъл, № 6, 96–106.

Гиргинов, А. (2005). Наказателно право на Република България. Особена част. София: Софи-Р.

Долапчиев, Н. (1943). Наказателно право. Особена част. Том първи: Престъпления против живота, здравето и честта. София: Придворна печатница.

Красавчиков, О. (1966). Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Москва.

Лист, Фр. (1928). Учебник по Наказателно право. Особена част. София: Книгоиздателство „Право“.

Лютов, К. и колектив. (1987). Наказателно право на НРБ (особена част). Том първи. София: Висш институт „Г. Димитров“ – МВР.

Тяжкова, И. (2002). Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. Санкт-Петербург. Юридический центр „Пресс“.

Downloads

Published

21.04.2022

How to Cite

Pandilova, N. (2022). Issues of the legal classification in cases of death by firearm or highly active poisonous substance. Law Journal of New Bulgarian University, 17(2), 28–36. https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.2.2