Decheva, V. “Theatre in the Digital World. The Experiment of Theater Treffen 2020”. Sledva : Journal for University Culture, no. 41, Aug. 2020, pp. 8-17, doi:10.33919/sledva.20.41.2.