[1]
Decheva, V. 2020. Theatre in the Digital World. The Experiment of Theater Treffen 2020. Sledva : Journal for University Culture. 41 (Aug. 2020), 8-17. DOI:https://doi.org/10.33919/sledva.20.41.2.